تبلیغات
حس سرد من... - این چه عذابیست....

حس سرد من...

نبودنش...سرد نیست...چون...خاطراتش گرمم می كند...

این چه عذابیست....تمامی روزهایم بی وجودت سرد است...

این چه عذابی است که من می کشم؟

عذاب رفتنت؟

یا تاوان خوش بودنت با دیگری؟

هی تو...

خواسته ی زیادی نیست...

من فقط می خواهم باز گردی...

و این روز های سرد را...

با وجودت گرما ببخشی...
پ.ن1:نوشته ی خودم
پن2:برمی گردی؟؟؟؟ن بهت خوش می گذره.چرا برگردی...

طبقه بندی: دلنوشته های من،
[ دوشنبه 19 مرداد 1394 ] [ 10:03 ق.ظ ] [ تارا ... ] [ نظرات() ]